fbpx
Bygglet / Funksjoner / HMS, kvalitetssikring og internkontroll

HMS, kvalitetssikring og internkontroll: Sjekklister, avviksregistrering og risikoanalyser

Rutiner for HMS og kvalitetssikring behøver ikke være særlig omfattende for små- og mellomstore bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker etc. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter uansett størrelse. Vi har derfor gjort det enkelt for deg og lagt til rette for at du kan arbeide systematisk med internkontroll i Bygglet.

I korthet

HMS, kvalitetssikring og internkontroll

  • Benytt deg av ferdiglagde maler eller lag dem selv

  • Komplementer med bilder og tilleggsinformasjon

  • Alle i prosjektet har tilgang til aktuelle skjemaer/sjekklister

  • Digital HMS perm som også er tilgjengelig i app for dine medarbeidere.

  • Internkontroll

  • Send skjemaer direkte på e-post til kunde

Det skal ikke være et prosjekt å administrere dine prosjekter

  • Jobb mer effektivt og bli mer lønnsom
  • Få raskt overblikk over alle dine prosjekter
  • Få mer tid til det du virkelig vil gjøre