Bygglet / Nyheter & Artikler / Tar leverandørfakturaene opp mye av...